GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Iva Gajić

ZAMENICA UREDNICE I UREDNICA KULTURE
Branislava Kolarov

MUZIČKI UREDNIK
Milan Damjanović

REDAKCIJA
Aleksandar Bugarin
Aleksandar Milošević
David Milosavić
Ana Stojanović
Milica Dragomirović
Jovana Simić

FOTOGRAFKINJA
Ana Stojanović