• Autor: Bojana Tomić - 31.10.2019

    Promocija zbirke pesama "Ljubavni abeceradij"

    - Iz svoje zbirke ,,Ljubavni abecedarij", kao prvo slovo izdvojio bih stih ,,Bog“ jer smatram da je pesnik na neki način posrednik između Boga i sveta, no ne bih sebe izdizao na toliku visinu, već neke druge pesnike- rekao je Tomislav Domović na …