Stipendije fondacije Konrad Adenauer

autor: Vesna Novković 0

Nemačka fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodeljuje stipendije za studijsku 2014/15 godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Republici Srbiji.

Uslovi

  • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti
  • Donja granica proseka na studijama je 8,5
  • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika
  • Kandidat ne sme biti u radnom odnosu
  • Rok za podnošenje prijave je 10. maj 2014. godine
  • Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor na srpskom i engleskom jeziku sa članovima komisije za dodelu stipendije
  • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mesečno u trajanju od 10 meseci
  • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija, a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da vrati novac KAS-u
  • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

Potrebna dokumenta

Dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku.

1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (možete ga preuzeti sa internet stranice KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/)

2. CV

3. MOTIVACIONO PISMO

4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* Za postdiplomske / doktorske studije (dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uverenje o upisu postdiplomskih / diplomskih studija)

5. DVE AKADEMSKE PREPORUKE

6. JEDNA DRUŠTVENA ILI POLITIČKA PREPORUKA

(preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš)

8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJA

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 10. maja 2014. godine lično ili poštom na adresu: Kralja Petra 3, 11 000 Beograd

Za dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:  [email protected] ili na telefone: 011/3285 209, -210, -211; 062/260 638

Dodatne informacije prilikom apliciranja za stipendiju fondacije Konrad Adenauer

1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća

2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati

3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 meseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtev ista može biti vraćena poštom

4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora

5.Ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena sa kojom je kandidat položio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu

6. Fondacija minimalno može dodeliti 10, a maksimalno 15 stipendija godišnje

7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obavešteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora

8. Kandidati se obaveštavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program

9. Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju 

Nema komentara

Napišite komentar