Istraživački radovi o EU

autor: KOMS/ M.S. 0

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva studente, diplomce i mlade istraživače da se prijave na konkurs na temu Evropske unije.

Photo: KOMS

KOMS želi da podstakne studente i mlade istraživače da se kroz istraživanje upute u funkcionisanje Evropske unije, njenih institucija, u proces evropskih integracija i dokle je stigla Srbija u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Teme radova su potpuno otvorene i istraživači mogu da obrade bilo koju temu koja ima veze sa EU. Temu nije potrebno prijavljivati.

Ovaj konkurs je podsticaj svim mladima da objave svoj prvi naučni rad, ali i prilika za sve mlade istraživače koji se bave EU i evropskim integracijama da objave svoje radove.

Komisija koju će formirati KOMS izabraće najboljih deset radova i objaviti ih kao zbornik u elektronskom formatu, čime zainteresovani kandidati imaju mogućnost da budu objavljeni u zborniku koji će biti katalogizovan i imati međunarodni broj publikacije.

Najbolja tri rada biće nagrađena i novčano, i to u iznosu od 25.000 dinara za prvo mesto, 15.000 za drugo i 10.000 za treće.

Moguće je slati i koautorske radove (do 3 autora). Istraživači mogu da šalju originalne naučne radove, pregledne radove i osvrte. Svakako su pozvani da pišu istraživačke radove, odnosno da radove problematizuju, postave istraživačko pitanje i hipotezu i razviju argumentaciju.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2019. godine do 23:59. Za prijavu na konkurs potrebno je poslati CV sa spiskom objavljenih radova (ukoliko postoji) i rad na e-mail adresu: [email protected].

Rad mora da sadrži sve navedene elemente:

•    Ime i prezime autora/ke (e-mail adresa autora/ke u footnote 1 zakačena na ime i prezime)
•    Afilijacija (ukoliko postoji)
•    Sažetak rada u obimu do 1000 karaktera (sa razmacima)
•    Do pet ključnih reči
•    Integralni deo rada između 20 000 i 30 000 karaktera (sa razmacima) – bez sažetka i spiska bibliografije
•    Sažetak na engleskom jeziku u obimu do 1000 karaktera (sa razmacima)
•    Do pet ključnih reči na engleskom jeziku.
•    Radovi se pišu na latinici sa standardnim oblikovanjem i fontom (font – Times New Roman, veličina – 12, prored – 1,5 linija) i dostavljaju se u word formatima. 

Sve dodatne informacije nalaze se na OVOM sajtu.

Nema komentara

Napišite komentar