• Autor: Đorđe Ivanović - 15.04.2019

    Novi crni humor ne zna za tabue

    Crni humor dobio je svog mlađeg brata koji ima prefiks “novi” i, pored zbijanja šala, pokušava da odgovori na neka važna društvena pitanja poput – Dokle dosežu granice crnog humora, i mogu li dobre fore biti politički korektne? Na ova pitanja …