• Autor: Anja Šušak i Milica Trifković - 20.01.2015

    Opstanak alternativnih medija za mlade

    Nasuprot nepovoljnoj ekonomskoj situaciji na medijskoj sceni u Srbiji, ipak, opstaju sajtovi i magazini sa usko specijalizovanim sadržajima za mlade. U borbi za svoj deo medijske publike, alternativni mediji, uglavnom sastavljeni od malih grupa …