Poziv studentima novinarstva za učešće na Međunarodnom festivalu „On the Record“ 2016.

autor: K.G. 0

Međunarodni festival kratkih radijskih i televizijskih formi i štampanih/onlajn istraživačkih tekstova studenata novinarstva pod nazivom "On the Record" ove godine će biti održan od 26. do 28. maja u Novom Sadu.

Festival organizuje Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu s ciljem promovisanja unapređenja kvalitetnog praktičnog rada sa studentima na fakultetima novinarstva, razmene iskustava i razvijanja interkulturnog dijaloga u regionu.

Na festivalu su zastupljene televizijske i radijske forme u trajanju do 10 minuta i istraživački tekstovi namenjeni objavljivanju ili su objavljeni u štampanim ili onlajn medijima. O nagradama u svim kategorijama takmičarskog programa će odlučivati međunarodni stručni žiri koga sačinjavaju troje eminentnih novinara iz regiona. Svaka obrazovna institucija može konkurisati u takmičarskom programu sa više studentskih radova, ali studenti samostalno samo sa jednim radom u jednoj od navedenih takmičarskih kategorija.

Prijave za učešće na festivalu podnose se najkasnije do 1. maja 2016. godine. Prijavni formular može da se preuzme ili popuni onlajn na ovoml linku. Prijavni formular

Radovi se takođe šalju elektronskim putem preko odabranog fajl hosting servisa (dropbox etc..) na e-mail adresu [email protected]. Prijavljeni radovi za festival produkciono ne mogu biti stariji od dve godine. Organizator ima pravo da javno prezentuje sve prispele radove prema svojim potrebama, što je definisano i prijavom za učešće na festival koju popunjava svaki od učesnika. Za učešće na festivalu organizator učesnicima ne naplaćuje kotizaciju. Organizator zadržava pravo korišćenja festivalskih radova i njihovih delova u svrhu promocije i prezentacije festivala. Po završetku festivala, nagrađeni radovi mogu biti objavljeni u nekoj od medijskih kuća sa kojim festival postigne dogovor o emitovanju i na multimedijlanom portalu Univerzitetski odjek.

Ukoliko rad učesnika festivala bude nagrađen, autor se prijavom na festival obavezuje da prisustvuje svečanom uručenju nagrada. Ukoliko je autor nagrađenog priloga sprečen da dođe na svečanu dodelu nagrada, dužan je da na vreme o tome obavesti organizatora festivala. Troškove smeštaja učesnika tokom festivala snosi organizator.

Opširnije o prethodnom izdanju festivala na portalu Univerzitetski odjek u rubrici On the Record i Fejsbuk profilu: http://www.facebook.com/pages/On-the-Record/

Nema komentara

Napišite komentar