• Autor: Milica Paunić - 18.06.2021

    VIDEO: Burnout

    Burnout je hronični stres prouzrokovan prezasićenjem, osećajem neefikasnosti, manjkom motivacije zbog kojih se osoba oseća nedovoljno uspešno, neambiciozno i potpuno menja doživljaj sebe. Ovaj osećaj se javlja sve češće kod studenata, a posebno je …