• Autor: Sara Tilly - 18.02.2014

    Erasmus: Should I stay or should I go?

    Poslednjih dana je na zagrebačkom Univerzitetu glavna tema program „Erasmus“. Bliži se kraj ispitnih rokova, te početak novog semestra i prilika za nove momente. U slučaju nekih naših kolega, prilika za promenu sredine, putovanje i nova iskustva – …