DRI: Povlašćena deca profesora i milioni za jednu firmu na Poljoprivrednom fakultetu

autor: Gorica Nikolin/ 021.rs 239 pregleda 0

Deca zaposlenih na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu oslobođena su plaćanja školarine, a ustupke ima i preduzeće „Nove tehnologije u poljoprivredi“, koje dobija poslove mimo javnih nabavki, utvrdio je Državni revizor.

Ipak, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu osporava većinu zaključaka Državne revizorske institucije i poručuje – sve smo radili u skladu sa zakonom i imamo dokaze, piše portal 021.rs.

Državni revizor krajem januara završio je godinu dana dug postupak nadzora nad radom i finansijama Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Rad revizora netipično se odužio i, umesto oko pola godine, trajao čak godinu dana usled nesporazuma sa fakultetom. Naime, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu pokušava da ospori zaključke DRI, kojim se ova ustanova tereti da je preduzela niz nezakonitih radnji, među kojima su uvećanja zarada zaposlenih, izbegavanje javnih nabavki, itd.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta Nedeljko Tica, ipak, tvrdi da je sve učinjeno u skladu sa aktima fakulteta, koji su zaštićeni autonomijom visokoškolskih ustanova, a koja nesumnjivo postoji.

„Nove tehnologije u poljoprivredi“

Poljoprivredni fakultet osnovao je 2016. godine sopstveno društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom „Nove tehnologije u poljoprivredi“, sa osnovnom delatnošću, kako ime i sugeriše, istraživanja i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji.

Međutim, u osnivačkom statutu ovog društva navedeno je da se ono u suštini bavi svim mogućim poslovima: od trgovine do konsultantskih delatnosti, izdavanjem časopisa, pravnim poslovima, keteringom, odnosima s javnošću i komunikacijama, arhitektonskom delatnošću, istraživanjem tržišta, a mogu čak i da čiste zgrade i održavaju okolinu, te da se bave lizingom. To nije sve – preduzeće može da obavlja i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku.

Suštinski, fakultet je uložio dva miliona dinara i osnovao preduzeće nad kojim vrši nadzor, 100 odsto je u vlasništvu i preko njega obavlja mnoge poslove, bez zakonske obaveze da primenjuje javne nabavke, jer Zakon o javnim nabavkama dozvoljava izuzeće ako se nabavka sprovodi putem firme nad kojom se vrši nadzor.

DRI je zaključio da je Poljoprivredni fakultet koristio ovo preduzeće kako bi zaključio 173 ugovora, mimo javnih nabavki i sve to platio 28,2 miliona dinara. Na ovaj način je komercijalizovao preduzeće čija primarna delatnost nije trgovina, već nauka. Tako je npr. Poljoprivredni fakultet ovom preduzeću platio i da održavaju zgrade – 12 miliona dinara.

– Fakultet je na ime plate zaposlenima u preduzeću „Nove tehnologije u poljoprivredi“ isplatio iznos od 4,7 miliona dinara, što je za 486.000 dinara više od iznosa osnovne zarade koja je definisana ugovorima o radu zaključenim između preduzeća i zaposlenih. Obračun plate vršen je na osnovu rešenja kojima je direktor „Novih tehnologija u poljoprivredi“ propisivao iznos neta zarade za tekući mesec i na taj način je vršio uvećanje osnovne mesečne zarade utvrđene ugovorima o radu – zaključio je, između ostalog državni revizor.

Revizor smatra da ovakvim poslovanjem može da dođe do nenamenskog trošenja novca i preporučuje fakultetu da se drži Zakona o javnim nabavkama.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Nedeljko Tica kaže za 021.rs da, suštinski, fakultet nije radio ništa nezakonito i da osnova za reakciju revizora nema. Ovo preduzeće pomaže fakultetu da brže nabavi sve ono što im je potrebno za rad, bez bojazni da će, zbog dugih postupaka javnih nabavki, neka delatnost fakulteta morati da trpi.

– „Nove tehnologije u poljoprivredi“, u čijem kapitalu Fakultet učestvuje sa 100 odsto, u toku 2016. godine je u poslovnim odnosima sa Fakultetom ostvarilo prihod u iznosu koji je veći od 80 odsto ukupnih prihoda. U 'Novim tehnologijama u poljoprivredi' nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj na donošenje odluka, odnosno sprečavanje donošenja odluka, u skladu sa važećim propisima, odnosno postoji 100 odsto učešće Fakulteta kao ustanove, odnosno Fakultet ima apsolutni odnosno presudan uticaj na strateške ciljeve i na donošnje važnih odluka ovog pravnog lica. Fakultet je od 'Novih tehnologija' nabavljao robu i usluge po cenama koje su niže ili na nivou uobičajenih tržišnih cena, što je u toku revizije računovodstvenih izveštaja Fakulteta utvrđeno od strane Državne revizorske institucije – poručuje Tica.

Ovo znači da se od fakulteta ne može tražiti da primenjuje Zakon o javnim nabavkama, dodaje dekan.

O tome kako su povlašćena profesorska deca čitajte OVDE.

Nema komentara

Napišite komentar