REDAKCIJA

 Marija Stojadinović

 Nemanja Janošev

 Zoran Strika

 Danijela Andulajević

 Iva Gajić

 Aleksandra Mišković

 Milena Zdravković

 Predrag Mijatović

 Đorđe Ivanović

 Marijana Jakobac

 Nevena Stanisavljević

 Marijana Đurić

 Lana Nanovski

 Marijana Đurić

 Aljoša Mudri

 Anja Lalović

 Vesna Došen

 Sara Matković

 Ivana Krkljuš

 

LEKTORKE

 Teodora Živkov

 Katarina Radovanović

 Jovana Jevtić

 

KONTAKT

redakcija@univerzitetskiodjek.com