U Novom Sadu osnovano društvo matematičara

autor: A.G. 0

Društvo matematičara Novog Sada (DMNS), telo koje će se baviti zaštitom interesa matematičara i popularizacijom matematike, osnovano je protekle subote na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

(naucionica.com)

DMNS će se pre svega baviti radom sa mladima, talentovanim srednjoškolcima, organizovanjem i pripremom učenika za takmičenja. Pored toga, fokusiraće se i na probleme nastave matematike u srednjim školama uključujući u to planove, programe, kriterijume, standarde i stručna usavršavanja. Treći cilj DMNS-a jeste popularizacija matematike kroz organizovanje raznih festivala, izložbi panela i manifestacija u cilju promocije matematike.

Redovni član DMNS-a može biti svako ko se profesionalno ili na neki drugi način bavi matematikom ili nekom od nauka srodnih matematici.

U planu je da DMNS postane kolektivni član Društva matematičara Srbije.

Nema komentara

Napišite komentar