Studentska reakcija ponovo nepodobna za Studentski parlament

autor: Božidar Milovac 0

Izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta su ponovo raspisani 22. novembra a održaće se 20. decembra. Ovo ponovo u prvoj rečenici zapravo u sebi sadrži višemesečne pokušaje kandidature, sukobe na fakultetu, žalbe, protest i kako se čini epilog koji nije ništa drugačiji ni od prvog epiloga ni od prvobitne situacije.

Foto: Logo Studenske reakcije

Izbori na Filozofskom fakultetu su prvobitno bili najavljeni a potom i organizovani u aprilu ove godine, pored standardne, i do sada jedine opcije na izborima, ove godine je osnovana i neformalna organizacija pod nazivom Studentska reakcija koja je za cilj imala kandidaturu na izborima. U okviru njihovih prvobitnih iskaza isticali su manjak transparentnosti, te nepromenjen sastav i manjak opcija u pogledu izbora članova parlamenta kao glavne probleme te istovremeno i glavne razloge njihovog nastanka i želje za promenom. 

Sukob, koji je, od početka činilo se, bio neminovan, na kraju se zapravo nije odvijao na relaciji trenutni saziv parlamenta i članovi Studentske reakcije već pre između ovih potonjih i zamenika predsednice izborne komisije, Aleksandra Gajića. Naime, tokom predizbornog perioda za te aprilske izbore lista Studentske reakcije sa preko 600 potpisa je oborena zbog navodnih krivotvorenih potpisa. Pripadnici Reakcije tvrde da iza svega stoje politički interesi kako aktuelnih članova parlamenta tako i politički interesi Aleksandra Gajića koji, njihovim rečima, ne krije stranačku opredeljenost. Naime on je pripadnik vladajuće stranke u našoj zemlji dok je nekolicina studentkinja i studenata iz Reakcije bila aktivna u društveno-političkim akcijama opozicionog tipa, najčešće putem Omladinske studentske akcije – OSA. 

Zvaničan izveštaj izborne komisije naveo je da od ukupno 635 potpisa za podršku ovoj listi, 61 nije bio korektan, navedene greške i nepravilnosti su nepravilni brojevi indeksa, prazna polja, nepopudaranje imena i prezimena sa datim indeksom te na kraju i prisustvo lica na listi koja nisu studenti Filozofskog fakulteta. Međutim, nakon par nedelja i nakon što je ovaj događaj postao ispraćen u celoj zemlji a ne samo na lokalnom nivou, Inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje naložila je ponavljanje izbora. Danas je objavio tekst u kojem navodi sve što je inspekcijski izveštaj istakao – nezakonitost u odbacivanju liste, nezakonito traženo overavanje notara, manjak legitimiteta izborne komisije na dan izbora, utvrdili su i da Aleksandar Gajić nikad nije zvanično i na sednici izabran za zamenika predsednika i na kraju su utvrdili i sve incidente na sam dan izbora, pre svega fizički sukob pripadnika liste Studentska reakcija i Aleksandra Gajića.

Važno je napomenuti i da ove izbore nije raspisao bivši predsednik Studentskog parlamenta kako je to pravilnikom predviđeno, već Dekanat u saradnji sa studentom prodekanom. Studentska reakcija je još jednom najavila učešće te su opet skupljali potpise. I njihova kandidatura odbijena. Ovaj put ističu da im je rečeno da problem nije bio u potpisima podrške koju su studenti pružili već je vezan za propust koji su oni napravili prilikom pisanja informacija u ličnim biografijama prilikom predaje kandidature. Studentska reakcija je najavila prigovore i žalbu kako bi dobili priliku da tu grešku isprave i ostaje samo da se sačeka epilog.

Kada je koren drveta zatrovan celo drvo umire i sve grane počinju da liče na koren. 

Nema komentara

Napišite komentar