Studenti stekli uslov, pa ostali bez budžeta

autor: Marija Stojadinović 0

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu oko trideset studenata koji su stekli uslov za budžet dobilo je samofinansirajući status iako na Fakultetu ima više od sto slobodnih budžetskih mesta. Uzrok ovog nesklada je novi način rangiranja, koji nalaže da se budžetska mesta raspoređuju po smeru i po godini, a ne po ukupnom broju studenata.

Ovaj problem prvi put se pojavio prošle godine, kada je novi Zakon o visokom obrazovanju tek stupio na snagu. Naime, Studentski parlament je produžio školsku godinu za još jedan ispitni rok i, pre nego što je objavljena konačna rang lista, zaposleni u studentskoj službi su pečatirali indekse studenata koji su ostvarili 48 i više ESPB, dodelivši im budžetski status. Kada je po završetku poslednjeg roka rangiranje obavljeno, ispostavilo se da su neki od tih studenata ipak bili ispod crte. Tada je Savet doneo odluku da će Fakultet platiti punu školarinu svim studentima koji su stekli uslov za budžet, ali je naglašeno da je takva odluka doneta „tad i više nikad“.

Međutim, studenti koji se ove godine nalaze u istoj situaciji očekivali su sličnu pomoć. U njihovo ime, student prodekan, Uroš Kadić, uputio je molbu Savetu, koja je dospela na dnevni red tek u martu. Kadić kaže da je, pretpostavivši da Savet ove godine neće platiti punu školarinu, tražio da im finansiraju bar jedan deo.

­- Predložio sam da plate onoliko koliko oni misle da treba, jer su ovi studenti izgubili studentski standard koji uključuje studentski dom, stipendiju ili kredit, menzu i tako dalje. Međutim, članovi Saveta su to odbili zato što ne žele da pogaze ono što su rekli prošle godine – kaže Kadić i dodaje da su, po njegovom mišljenju, ti studenti kolateralna šteta veoma rigoroznog načina rangiranja.

Ova molba odbijena je kao neosnovana i protiv nje je bilo svih četrnaest profesora koji su u sastavu Saveta. Po rečima dekanice Snežane Brkić, prošlogodišnja odluka bila je izuzetak.

- Dali smo napomenu da će Fakultet sledeće godine na vreme izvršiti rangiranje, što je i učinjeno, tako da nema nikakvog osnova da se krši odobrena kvota ili da se ta grupa studenata „prevodi“ na drugi status. Po članu 84 Zakona o visokom obrazovanju, Fakultet ima pravo da svake godine poveća kvotu za 20 odsto, ali dozvoljena kvota je limit koji se ne može kršiti – rekla je dekanica na nedavno održanoj sednici Saveta.

Prodekan za nastavu, Zoran Komazec, smatra da bi se problem trajno rešio ukoliko bi se studenti obratili Ministarstvu prosvete sa molbom da se ovaj član Zakona tumači tako da se tih 20 odsto odnosi na ukupan broj studenata, a ne na smer i godinu. U suprotnom, kako kaže, ova situacija će se ponavljati svake godine i uvek će biti nezadovoljnih.

- Mi ovaj problem nismo imali dok god zahtev Ministarstva nije bio rangiranje po studijskom programu, a ne po ukupnom broju studenata. Pošto na smeru za medicinu uvek ostane jako puno mesta, bilo je moguće pretakati iz jedne čaše u drugu, odnosno sa tog smera na manje, gde je bilo više studenata koji su stekli uslov nego budžetskih mesta - poručio je Komazec.

Studenti trenutno kao jedinu pomoć traže produženje roka za plaćanje školarine, a profesor Komazec kaže da im Fakultet može izaći u susret na taj način. U tom slučaju, radi što boljeg definisanja, morao bi se sastaviti ugovor koji bi svako od studenata potpisao, a koji bi se odnosio na broj rata i krajnji rok za isplatu.

Nema komentara

Napišite komentar