Oceni kvalitet obrazovanja u Srbiji

autor: Andrijana Glišić 0

Studentska organizacija AIESEC Srbija, u saradnji sa Gfk,  poziva mlade da učestvuju u istraživanju o kvalitetu obrazovanja na fakultetima u Srbiji, kao i u kakvom bi poslovnom okruženju želeli da rade nakon studija.

Istraživanje se sprovodi u vidu onlajn ankete kroz koju mladi imaju priliku da ukažu na nedostatke studija u našoj zemlji i iznesu mišljenje o obrazovnom sistemu uopšte na našim fakultetima. Cilj ankete jeste i da poslodavci saznaju koja su očekivanja studenata u poslu za koji se školuju, njihove potrebe i sugestije kako bi se smanjio odlazak mladih obrazovanih ljudi iz Srbije.

Predstavnica AIESEC Srbija Tijana Dirak ističe da je jako važno da se mladi odazovu istraživanju jer je ovo prilika da sami utiču na promene u načinu obrazovanja i stvaranje bolje poslovne klime.

– Pozivam sve da učestvuju u ovoj anketi koja je posvećena trenutno najvažnijem izazovu sa kojim se suočavaju mladi ljudi u Srbiji, a to je odnos obrazovanja, zaposlenja i građenja buduće karijere. Imaš jedinstvenu priliku da jasno izraziš svoj stav, šta je ono što želiš da vidiš u budućnosti, kakav način obrazovanja, kakve promene i kakav pristup kompanija prema mladim ljudima– navodi Tijana Dirak.

Ovo istraživanje podržali su Coca Cola HBC Srbija i Delhaize Srbija.

Anketa se može popuniti ovde.

Nema komentara

Napišite komentar