Da li će dekani postati despoti na fakultetima?

autor: Politika/ Odjek 0

Novim Zakonom o visokom obrazovanju predviđeno je da mandat dekana i rektora traje četiri godine, ali bez ograničenja koliko će puta biti izabrani na funkciju, kao što je to bilo do sada.

Dnevni list “Politika” imao je uvid u nacrt ovog zakona. Prema njihovom pisanju, ovaj predlog, koji je i jedan od najspornijih, postao je član 64. u nacrtu. Po tumačenju pravnika, to znači da dekani praktična dobijaju neograničeni mandat.

Dekani su, naravno, pozdravili ovakav predlog i razrešenje višegodišnje agonije na fakultetima, koja je početkom (izborne) 2015. godine kulminirala saopštenjem Ministarstva prosvete da dekani fakulteta u Srbiji nemaju pravo da budu na toj funkciji više od dva puta. Zaprećeno je čak i novčanom kaznom u slučaju da fakulteti ipak odluče da izaberu dekana mimo zakona i upozoreno da se dekani ne služe mahinacijama poput drugačijeg naziva ili sedišta fakulteta kako bi sebi omogućili treći mandat.

Druga bitna novina, kako piše “Politika”, oko koje je takođe bilo mnogo sporenja u univerzitetskoj javnosti, jeste penzionisanje profesora, odnosno mogućnost nastavka rada i nakon navršene 65 godine života. I dok na stranim univerzitetima nema ograničenja za penzionisanje, profesori predaju i u 90. godini, aktuelni zakon kaže da profesor kada napuni 65 godina života, može da predaje još tri godine. Naime, upravo ovo se proteklih godina neretko zloupotrebljavalo, jer su oni koji su bili naklonjeni dekanima ostajali na fakultetu, dok su drugi odlazili u "zasluženu penziju".

Nacrt na prvi pogled, smanjuje radni vek, jer se u članu 93. navodi da ukoliko postoji potreba za nastavkom rada, nastavnik može da zaključi sa univerzitetom, odnosno fakultetom, ugovor o radu na određeno vreme do dve godine. Međutim, u istoj rečenici se navodi i da postoji „mogućnost dodatnih produženja”.

Najveća novina koja se predlaže, jeste osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, koje će imati svojstvo pravnog lica. Ono će vladi podnositi izveštaj o svom radu, a finansiraće se iz sopstvenih prihoda i budžeta Srbije. Na čelu ovog nacionalnog akreditacionog tela biće upravni odbor od pet članova koji se biraju iz redova univerzitetskih i profesora strukovnih studija. Upravni odbor bira direktora i što je još važnije, bira i razrešava članove Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Takođe, ranije je najavljeno da će fakulteti dobiti pravo da osnivaju sopstvena preduzeća. Ovo bi moglo da zakomplikuje već komplikovanu situaciju u kojoj brojne privatne kompanije smerove na fakultetima podređuju sopstvenim interesima.

Rasprava o Nacrtu zakona trebalo je da se održi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ove nedelje, međutim ona je odložena na predlog ministra prosvete Mladena Šarčevića. On je pozvao SANU da se rasprava odloži dok nacrt ne bude potpun i objavljen na sajtu vlade i ministarstva.

Nema komentara

Napišite komentar