Teško do prvog posla

autor: Sanja Knežević 0

Nakon analize trenutnog stanja u oblasti zapošljavanja mladih, kao i postojećih mjera politike zapošljavanja, učesnici stručnog skupa „Moj prvi posao“ definisali su zaključke i preporuke za buduće aktivnosti onih subjekata koji bi trebalo da daju najveći doprinos prevazilaženju problema nezaposlenosti.

foto: Sanja Knežević

Skup je održan na Jahorini u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta i Banjaluci. Između ostalog, u zaključcima je navedeno da je potrebno reformisati tržište rada, i to u smislu povećanja broja radnih mjesta, naročito za mladi kadar, kao i reformu Zakona o radu, kojom bi se dao podsticaj mladim ljudima koji obavljaju praktični rad u nekoj od kompanija, a u pripravničkom su statusu ili obavljaju privremeni posao.Smanjenje poreske stope za plate dalo bi prostora za veće zapošljavanje. Umjesto oporezivanja rada treba oporezivati one dijelatnosti koje ne podstiču proizvodnju, te dati poreske olakšice kompanijama koje tek počinju sa radom, a na one koje ne izmiruju obaveze primenjivati kaznene odredbe.

Učesnici konferencije složili su se da treba omogućiti programe dokvalifikacije i prekvalifikacije kako bi nezaposleni stekli vještine koje se traže na tržištu, pri čemu bi najveći dio troškova trebalo da snose državne institucije.Posebnu pažnju treba posvetiti upisnoj politici, te je osim snimanja trenutne situacije potrebno napraviti srednjoročnu i dugoročnu demografsku i profesionalnu analizu potrebe za kadrom u pojedinim oblastima.

Na konferenciji je naglašena potreba za većom saradnjom između državnih institucija, sve u cilju analiziranja kvaliteta rada u obrazovnim institucijama, analiza aktuelnosti planova i programa, analiza potreba za pojedinim kadrovima, te usmjeravanja mladih ljudi ka fakultetima koje bi trebalo da upisuju.U preporukama je naglašeno da svaka državna institucija treba maksimalno odgovorno da obavlja svoj dio posla u cilju prevazilaženja problema nezaposlenosti mladih.

Nema komentara

Napišite komentar