„Da mi je da živim u Srbiji iz TV dnevnika“

autor: Marija Grbić 0

Javni servisi Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine, ne zadovoljavaju potrebe građana kada je reč o informisanju i raznovrsnosti tema, poručeno je na predstavljanju rezultata monitoringa servisa građana.

Najveći deo monitoringa posvećen je informativnom programu, koji čini najvažniji element javnog servisa. Analiza informativnog programa obuhvatila je centralne informativne emisije na prvom programu RTS-a i RTV-a, kao i na prvom programu Radija Beograd i Radija Novi Sad. Učesnica monitoringa Jovanka Matić istakla je da je javni servis izneverio svoje građane u pogledu tematske raznovrsnosti.

– Tematske raznovrsnosti nema. Preovlađuju četiri grupe tema: politika, sport, ekonomija i svetski događaji. Te teme obuhvataju 60 odsto sadržaja – rekla je Matić i dodala da je sport u periodu monitoringa bio veoma zastupljen što navodi na zaključak da javni servisi građanima žele da ponude zabavu i vidu krilatice „hleba i igara”.

Nema kritičkog odnosa prema vlastima

Dominantna tema bila je i politika, s obzirom na to da su se u periodu monitoringa u Srbiji održavali vanredni parlamentarni izbori. Javni servis ima obavezu da, u odeđenim emisijama koje su posebno naznačene, svim učesnicima izbora obezbedi besplatno predstavljanje programa, ali Matić kaže da su javni servisi iskoristili sav program za promociju kandidata.

– Politika se svela na to šta radi predsednik Srbije, a posebno šta radi predsednik Vlade. To je manir državne televizije koja prati protokolarne aktivnosti jednog državnog zvaničnika. Nestali su i tragovi kritičkog odnosa prema državnom vrhu –  rekla je Matić.

Ona je dodala i to da su neki prilozi u kojima je akter premijer Vučić trajali i preko šest minuta, što je kršenje standarda produkcije.

Intenzivirano prisustvo Vučića na RTV-u

Govoreći o pokrajinskom dnevniku, Matić je izjavila da nije jasno zašto u njemu ima malo pokrajinskih tema i da je njegov koncept čudan jer se ne razlikuje mnogo od RTS-ovog dnevnika. Takođe, istakla je da je nakon smena uredništva na pokrajinskom javnom servisu intenzivirano prisustvo predstavnika vlade i premijera Vučića, navodeći primer da se on u jednom dnevniku pojavio pet puta za redom.

Govor javnog servisa je govor političke elite

U okviru monitoringa analizirano je i prisustvo aktera koji se pojavljuju u prilozima. Na osnovu toga utvrđeno je da u najvećem broju priloga postoji samo jedan sagovornik što stavlja pod znak pitanja pluralizam mišljenja koje bi trebalo da postoji na javnom servisu.

– Kada biste imali analitičke priloge u kojima govori tri, četiri subjekta, kada hoćete neku temu da objasnite iz različitih uglova morate da imate više od jednog subjekta. Tako imate priliku da negujete pluralizam mišljenja. Toga ovde, međutim, nije bilo – rekla je Matić.

U pogledu aktera na javnim servisima, istaknuto je da su najčešći sagovornici državni funkcioneri, lideri političkih partija, strani ambasadori, a da se građani pojavljuju kao svedoci i učesnici nekih događaja i kao anketirani. Tako se, tvrdi Matić, građani ne pitaju za mišljenje o važnim pitanjima. Kako ona kaže, to navodi na zaključak da je govor javnog servisa, govor političke elite.

Istovremeno, istakla je da su osetljive grupe ljudi zanemarene na javnom servisu i da se u informativnim emisijama forsiraju pozitivni stavovi o nekoj državnoj instituciji, dok se ne ostavlja prostor za kritiku.

– Posebno smo pratili ranjive društvene grupe, penzionere, nezaposlene, studente. I u RTS-ovom dnevniku i u Novostima dana na Radio Beogradu ukupno je bilo 1.617 subjekata. Među njima nije bilo nijednog tinejdžera, nijednog penzionera, niti nezaposlenog i samo jedan invalid – izjavila je Matić.

Monitoring o tome da li javni servisi ispunjavaju javni interes rađen je od januara do juna ove godine i njime je obuhvaćeno više od 2.200 priloga na javnim servisima u Srbiji. Pored Jovanke Matić u monitoringu su učestvovali predsednica Novosadske novinarske škole Dubravka Valić Nedeljković, koordinator projekata Novosadske novinarske škole Stefan Janjić, profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.

Foto: Medija centar Beograd

Nema komentara

Napišite komentar