Sastanak povodom Pravilnika o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja

autor: Iva Gajić 0

U petak, 21. maja, sa početkom od 11 časova, održaće se onlajn sastanak povodom nedavno usvojenog Pravilnika o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja. Pravilnik je početkom aprila usvojen od strane Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Sastanak se organizuje sa idejom da se studenti i studentkinje upoznaju s procedurama definisanim Pravilnikom o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, kao i da se predstavi način na koji funkcioniše SOS platforma za podršku i prijavu seksualnog nasilja ([email protected]). Predviđeno je da u ime tima koji je zadužen za prevenciju i reagovanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja razgovaraju pravnik Vanja Đekić, doc. dr Ana Pajvančić Cizelj i doc. dr Smiljana Milinkov. 

Usvojeni pravilnik bliže određuje pojam seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, mere koje će Fakultet sprovoditi u prevenciji i zabrani ovog ponašanja, postupak zaštite lica u slučaju da je došlo do narušavanja integriteta ličnosti po osnovu pola ili seksualne orijentacije, a sve u cilju izgrađivanja i poštovanja načela prava i slobode ličnosti, slobodnog ispoljavanja rodne pripadnosti i seksualne orijentacije, zaštite dostojanstva svih lica – učesnika u procesu visokog obrazovanja.

Na sastanku, koji će se održati putem platforme Zoom, mogu prisustvovati svi, a link za pristup nalazi se OVDE.

Nema komentara

Napišite komentar