Priznavanje ispita nakon razmene

autor: Kristina Koprivica i Vesna Rabuzin 0

Nedavno je usvojen pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti. On treba da omogući da im bez nekih većih problema budu priznati ispiti koje su položili dok su bili na razmeni u inostranstvu. Studenti su ipak suočeni sa mnogim problemima. Često se dešava da im dosta ispita ne bude priznato iako su potpisali ugovor o učenju pre svog odlaska.

Nema komentara

Napišite komentar