Univerzitetska radna praksa

autor: Vesna Novković 0

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine i univerziteti raspisali su javni poziv za učešće u programu univerzitetske radne prakse.

Pozivaju se studenti završnih godina i apsolventi sledećih visokoobrazovanih institucija:

UNIVERZITET U BEOGRADU: Mašinski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Elektrotehnički fakultet, Geografski fakultet, Šumarski fakultet, Biološki fakultet, Fizički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Građevinski fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Hemijski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Filološki fakultet

UNIVERZITET U NOVOM SADU: Fakultet tehničkih nauka (smerovi: elektrotehnika i organizacione nauke), Pravni fakultet

UNIVERZITET U NIŠU: Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet zaštite na radu

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU: Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filološki fakultet, Fakultet tehničkih nauka

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU: Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU: Visoko poslovno-tehnička škola

da se prijave za program tromesečne radne prakse:

U JAVNIM PREDUZEĆIMA:

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“

Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“

Javno preduzeće „Srbijagas“

Javno preduzeće „Transnafta“

Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“

U JAVNOJ AGENCIJI-NEZAVISNO REGULATORNO TELO:

Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

U NEZAVISNOM REGULATORNOM TELU:

Agencija za energetiku Republike Srbije

U ORGANIMA U SASTAVU MINISTARSTVA:

Agencija za zaštitu životne sredine

U STRUČNIM USTANOVAMA:

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije

 

Praksa traje tri meseca i realizuje se uz mentorsku podršku.Tekst konkursa i sve dodatne informacije o načinu prijavljivanja možete naći na na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu.

www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Konkurs je otvoren do 04. aprila 2014. godine

Nema komentara

Napišite komentar