Studentska nagrada 2014 - Kako ćemo se kretati u budućnosti?

autor: Vesna Novković 0

Francusko-srpska privredna komora organizuje Studentsku nagradu 2014 na temu: „ Kako ćemo se kretati u budućnosti? “

Od studenata se traži da opišu kako po njima izgleda budućnost saobraćaja; koja prevozna sredstva i koje nove pogonske tehnike ćemo koristiti; kako zamišljaju urbani transport u budućnosti; na koji način će razvoj saobraćaja uticati na životnu sredinu, kvalitet života i ekonomiju? Da li ćemo smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i zavisnost od uvoza nafte?

Potrebno je da studenti pošalju rad koji će predstaviti njihovo viđenje transporta u budućnosti i u kome će predložiti održiv model njegovog razvoja.

Studentska nagrada namenjena je svim srpskim i stranim studentima, koji će na dan 31.12.2014.g. imati manje od 30 godina starosti, a koji su upisali školsku 2013/2014 pri nekoj od institucija visokog obrazovanja u Republici Srbiji.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je sreda 23. april 2014. g. Žiri će odabrati tri najbolja rada i obavestiti samo izabrane kandidate najkasnije do petka 30. maja 2014. U daljem toku konkursa tri kandidata usmeno će braniti svoj rad pred žirijem (datum i mesto održavanja u Beogradu će biti naknadno objavljeni).

Učesnici podnose FSPK dosije koji sadrži sledeća dokumenta:

1. Esej (koji treba da sadrži najmanje 12 strana a najviše 25 strana; ne treba da premašuje 3 MB i ne treba da sadrži anekse),

2. «Formular za podnošenje kandidature» koji sadrži podatke o kandidatu i sintezu radnih dostignuća (koji možete naći na zvaničnoj web stranici FSPK – www.ccfs.rs),

3. Kopiju indeksa ili potvrdu o upisanoj školskoj 2013/2014 godini u naučno-obrazovnoj ustanovi visokog obrazovanja,

4. Pismo preporuke sastavljeno od strane naučno-obrazovne ustanove/profesora (ovaj dokument nije obavezan).

Eseji moraju biti lični rad, neobjavljeni i napisani na srpskom jeziku. Ne smeju već biti prezentirani niti predstavljati deo nekog prethodnog konkursa.

Sponzori takmičenja će uručiti nagrade u sumi od:

1. nagrada: 1500 EUR, koju dodeljuje „Schneider Electric“

2. nagrada: 1000 EUR, koju dodeljuje „Crédit agricole“

3. nagrada: 500 EUR, koju dodeljuje „Egis“

Nakon odluke žirija, nagrade će biti dodeljene autorima, tokom ceremonije koja će biti praćena koktelom, a kome će prisustvovati članovi FSPK, kao i glavni akteri iz domena održivog razvoja u Srbiji.

Nema komentara

Napišite komentar