Radna praksa u Centru za razvoj karijere

autor: Vesna Novković 0

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu raspisuje konkurs za program studentske radne prakse od marta do decembra 2014. godine.

Učesnici programa, imaju obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 8 časova nedeljno. Za obavljanje prakse ne postoji novčana nadoknada. Pri tome, rad svakog stažiste će pratiti mentor. Praktikanti dobijaju potvrdu o obavljenoj praksi od strane Univerziteta u Novom Sadu. Učešće u programu studentske radne prakse podrazumeva obavljanje poslova koji su iz delokruga rada Centra i administrativnih poslova. U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se osobe ženskog pola, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na konkurs.

Osnovni uslovi za prijavu:

- status redovnog studenta Univerziteta u Novom Sadu na osnovnim ili master studijama;

- najmanje tri završene godine osnovnih studija (na bilo kom fakultetu UNS-a);

- znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno);

- znanje rada u MS Office-u (znanje rada u Excel-u i Power Point-u je neophodno);

- poznavanje rada na internetu (veštine internet pretraživanja) i aktivno korišćenje elektronske pošte.

Potrebne veštine i osobine:

- Odgovornost i pedantnost u radu

- Sposobnost logičkog zaključivanja i povezivanja

- Sposobnost razumevanja drugačijih stanovišta (sposobnost za timski rad)

- Odlične organizacione veštine

- Odlične komunikacione veštine

- Kreativnost, otvorenost i pozitivni odnos prema kolegama.

Kandidati koji uz osnovne uslove mogu da dokažu da ispunjavaju i dodatne uslove konkursa, imaće prednost prilikom užeg izbora i pozivanja na intervju.

Prijava na konkurs sastoji se od:

- uverenja o statusu redovnog studenta UNS-a (skenirati i poslati kao prilog)

- biografije (CV) kandidata na srpskom jeziku,

- ostalih dokumenata kojima kandidat želi da dokaže ispunjavanje osnovnih ili dodatnih uslova konkursa.

Prijave se dostavljaju na mejl: [email protected] sa naslovom Prijava na konkurs radne prakse. U prilogu mejla staviti uverenje i CV. Nakon završetka konkursa, samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Konkurs je otvoren do 10. marta 2014. godine.

Dodatne informacije u vezi sa radnom praksom se mogu dobiti putem e-maila: [email protected] ili na telefon: 021 485 2041) 

Nema komentara

Napišite komentar