Poziv za izradu idejnog rešenja logotipa Filozofskog fakulteta

autor: Vesna Novković 0

Povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Fakultet je objavio poziv za izradu idejnog rešenja logotipa fakulteta i/ili jubilarnog logotipa fakulteta.

Pravo učešća imaju studenti, diplomirani studenti, zaposleni Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i diplomirani studenti i studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Predlog idejnog rešenja logotipa Fakulteta i/ili jubilarnog logotipa Fakulteta je potrebno dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 20. marta 2014. godine poštom ili dostavljanjem u zgradu Filozofskog fakulteta u zapečaćenoj koverti sa naznakom Predlog logotipa, na adresu Filozofski fakultet Novi Sad, Dr Zorana Đinđića br. 2.

Idejno rešenja treba da sadrži elemente:

1. Pun naziv Fakulteta: Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet

2. Jubilarni logitip pored punog naziva treba da sadrži: 60 GODINA

Idejna rešenja oba logotipa moraju biti originalna i ne smeju biti ni na koji način i ni za koga uvredljiva. Pored toga, moraju predstavljati Filozofski fakultet na najbolji mogući način u skladu sa vrednostima otvorenosti, izvrsnosti i humanizma koje Fakultet promoviše.

Idejno rešenje logotipa neophodno je izraditi u elektronskom obliku, u nekom od vektorskih formata (poželjno je u Adobe Illustrator-u), a finalne verzije treba da budu isporučene u sledećim formatima: Ai, EPS, PDF, JPG, transparent PNG.

Oba logotipa treba da budu proizvedena u nekoliko varijacija zarad njihove dalje upotrebe i to:

• Pozitiv/ kolor (RGB, CMYK / Pantone)

• Negativ/ kolor (RGB, CMYK / Pantone)

• Pozitiv /Grayscale

• Negativ /Grayscale

• Pozitiv /B&W

• Negativ /B&W

Neophodno je dostaviti horizontalnu i vertikalnu varijantu logotipa (izuzev u slučaju da se logotip razvija kao amblem, npr. da sve bude u jednom krugu ili nekom drugom likovnom elementu). Idejna rešenja dostaviti u dimenzijama 10x10 cm, u rezoluciji od 300 dpi.

Uz idejna rešenja logotipa poželjno je dostaviti propratno objašnjenje samog logotipa, kao i objašnjenje moguće primene u različitim medijima.

Nakon završenog poziva Komisija će izvršiti izbor najboljeg idejnog rešenja logotipa Fakulteta i najboljeg idejnog rešenja jubilarnog logotipa Fakulteta.

Filozofski fakultet u Novom Sadu, dodeljivanjem nagrade za najbolje idejno rešenje logotipa Fakulteta i najbolje idejno rešenje jubilarnog logotipa Fakulteta, zadržava autorsko pravo na realiziciji rešenja i izradi logotipa.

Prezentacija svih predloženih idejnih rešenja biće organizovana 1. decembra 2014. godine povodom obeležavanja Dana Fakulteta.

 

Nema komentara

Napišite komentar