STEFAN NINKOVIĆ: Trud se zaista isplati

autor: Jovana Simeunović 0

Student doktorskih studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Stefan Ninković dobio je nagradu za najboljeg mladog istraživača ovog fakulteta.Ninković je osnovne akademske studije pedagogije završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,39. 

Do sada je samostalno i u koautorstvu publikovao dvadesetak naučnih i stručnih radova u relevantnim međunarodnim i domaćim časopisima. Nagrada za najboljeg mladog istraživača u vezi je sa njegovom naučnom produkcijom i učestvovanjem u različitim naučnoistraživačkim projektima, kako republičkim, tako i međunarodnim. Oblast kojom se on bavi je socijalna pedagogija, odnosno proučavanje mogućnosti prevencije problema u ponašanju dece i mladih u školskoj sredini. Od 2011.godine Stefan je zaposlen i kao asistent na Odseku za pedagogiju ovog fakulteta.

Dobili ste nagradu za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za 2014. godinu. Šta za vas znači ova nagrada?

- Pre svega moram da istaknem da ja tu nagradu za najboljeg mladog istraživača ne tretiram kao neko individualno priznanje, već kao rezultat kvalitetnog timskog rada mojih profesora, kolega sa odseka za pedagogiju i mene. Ja sam zaista kroz razna iskustava i znanja sa njima, pa čak i kroz različite vidove prijateljskog takmičenja, puno stvari naučio, a i dalje nastavljam da učim kroz taj proces. Ove godine je komisija zaključila da sam ja bio najkvalitetniji kandidat i meni je zaista velika čast i veliko zadovoljstvo što sam baš ove godine, kada se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu slavi tako značajan jubilej, ja dobio tu nagradu.

Jeste li se nadali ovoj nagradi i da li ste do sada već dobijali neke nagrade poput ove?

- Zaista se nisam nadao pošto znam da je na našem fakultetu dosta velika konkurencija i da postoji veliki broj odseka i veliki broj kvalitetnih mladih istraživača, ali kada sam saznao za tu informaciju bilo mi je izuzetno drago. Na taj način sam zapravo dobio poruku da se trud zaista isplati. Kao student dobio sam nagradu za ostvaren izuzetan uspeh tokom studija, ali ovo je naravno neuporedivo značajnija nagrada, i daleko više mi znači sa ove pozicije na kojoj sam danas.

Šta vas je u stvari podstaklo na istraživanje, odakle ta ljubav?

- Ljubav prema nauci generalno, pa tako i prema naučnim istraživanjima sam razvio u toku studija. Proučavajući iz razičitih vidova literature shvatio sam da je to nešto čime bih ja voleo da se bavim. Naravno, kao asistent na fakultetu, imam na neki način dvostruku ulogu, radim i u nastavi kao predavač, a istovremeno se bavim i naučnim istraživanjima. Ponekad je te dve aktivnosti teško pomiriti i izbalansirati, ali zaista se trudim da to uradim na pravi i kvalitetan način.

Rekli ste da je teško izbalansirati posao na fakultetu i istraživački rad. Kako vi to uspevate?

- Pa kako kad, iskren da budem. U nekim situacijama je to teže, kada jedna od te dve stvari preovlada. Nekada sam više posvećen nastavi i studentima, a nekad sam zaista više u toj oblasti naučnog rada. U suštini, svi mi koji radimo na fakultetu, ili velika većina nas,mora da balansira između ta dva aspekta.

Šta je vama prioritet ili čemu se vi rađe posvećujete?

- Ne bih mogao da kažem šta mi je prioritet, mogu da kažem čemu ja više težim, ili šta više preferiram. Mislim da sam ja više orjentisan ka nauci i naučnoistraživačkom radu, iako naravno ne zapostavljam nikada nastavu. Zaista se trudim da sve ono što ja znam prenesem svojim studentima kao nešto što je vredno i što treba znati iz oblasti pedagogije.

Koja istraživanja biste izdvojili kao najznačajnija, ili kao vama možda najdraža?

- Zaista je već veliki broj tih istraživanja u kojima sam ja učestvovao, a meni najvažnija jesu ona koja smo moja mentorka, prof. dr Olivera Knežević Florić, moji profesori i ja, publikovali u relevantnim međunarodnim naučnim časopisima koji su svetski prepoznati kao kvalitetni. Za mene je to zaista bilo veliko postignuće. To su uglavnom istraživanja koja su se bavila pitanjem socijalnog ponašanja dece i mladih kao i ulogom škole i njenog značaja za njihov pravilan i pozitivan socijalan i emocionalan razvoj.

S obzirom na to da sada radite kao asistent na fakultetu, planirate li da nastavite u tom smeru ili ćete se okrenuti istraživačkoj karijeri?

- Moji planovi za budućnost su pre svega vezani za finalizaciju moje doktorske disertacije, koja se takođe bavi ulogom liderstva u školi u realizaciji školske prevencije. Zaista se nadam i potrudiću se da nastavim da napredujem kako u tom akademskom smislu, tako i u naučnoistraživačkom radu. Zapravo, te dve stvari su neodvojive. Osim toga, to je zaista nešto u čemu ja vidim sebe i u čemu uživam. Dakle, na neki način spajam lepo sa korisnim.

Nema komentara

Napišite komentar