Glas nove generacije feminizma

autor: Svetlana Paramentić 1

Jednodnevni omaž feminizmu “BeFem WorkOut” okupio je feministkinje i feministe iz Evrope da kroz panele, diskusije, performanse i umetničku ekspresiju kreiraju alternativni pristup trenutnim dešavanja u Srbiji i regionu kao što su retradicionalizacija društva i uskraćivanje osnovnih prava i sloboda.

Odgovore na to gde je pozicioniran danas feminizam u Srbiji, zašto je održan BeFem WorkOut umesto dvodnevnog standardnog BeFem festivala feminističke kulture i akcije, dale su jedna od osnivačica feminističkog kulturnog centra BeFem-a, Jelena Višnjić, koordinatorka za komunikacije, Ana Stevanović i članica tima, Nataša Niškanović.

Jelena Višnjić doktorirala je na rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu, saradnica je i predavačica Centra za ženske studije u Beogradu i dugogodišnja feministička aktivistkinja. Ana Stevanović je diplomirana novinarka i aktivistkinja feminističkog pokreta, dok je Nataša diplomirana novinarka i ekonomistkinja na master studijama menadžmenta u Novom Sadu.

S obzirom na to da ste jedini festival ove vrste u Srbiji, kako ste došli na ideju?

Jelena Višnjić: BeFem, festival feminističke kulture i akcije, rezultat je neformalne inicijative koju smo pokrenule Christina Wassholm, švedska novinarka i feministkinja sa prebivalištem u Beogradu, i ja. Razvijao se i rastao kroz saradnju i transfer znanja aktivistkinja i aktivista, teoretičarki i umetnica iz Švedske, Srbije i regiona. On svakako pripada kontinuitetu feminističkih praksi ovih prostora, ali istovremeno je otvorio prostore za nova delovanja, glas nove generacije feministkinja sa različitim privatnim i javnim istorijama. Više puta sam u javnosti naglasila da je za mene BeFem prostor koji otvara mogućnost permanentnog promišljanja stvarnosti, ali i kritike svih etabliranih načina mišljenja, pa i feminističkih, u svakom slučaju, mesto promene, koje ne bi bilo moguće bez podrške i solidarnosti, strateških savezništva koje smo gradile sa našim prijateljicama iz feminističkog pokreta u Srbiji

BeFem je nastao u saradnji sa švedskim feministkinjama. Koja je razlika između Švedske i našeg regiona po pitanju prava žena?

 Jelena Višnjić: Razlika je u stepenu uređenosti, ali naša djelovanja i tehnologije otpora su slične. Mi smo sve u jednom procesu izgradnje pravednijeg i odgovornijeg društva. Feministička praksa nije neka unapred definisana matrica, ona je delovanje u određenom političkom kontekstu i predstavlja različite tehnologije otpora vladajućim strukturama moći koje proizvode nejednakost. To su žene koje su prisutne i angažovane na švedskoj feminističkoj teorijskoj, aktivističkoj, umetničkoj sceni sa zanimljivom i plodnom produkcijom. Čini mi se da pre učimo jedne od drugih prevodeći naše stvarnosti.

U Srbiji feminizam ima negativan stereotip, kako se boriti protiv toga?

Ana Stevanović: Osnovni problem sa kojim smo se tokom ovih godina susreli u medijima jeste izgovor da je feminizam u Srbiji i dalje osetljiva tema. To je mene dosta i lično i politički uzburkalo. Mi želimo da otvorimo pitanje feminizma na način na koji on pruža mogućnost da bude politika svih nas. Ja se uvek iznenadim kad vidim da će većina ljudi reći da je protiv nasilja nad ženama, ali kad se govori o pitanju feminizma kažu: „Ah, ja nisam feministkinja”. Uvek se susretnemo sa neinformisanošću, sa zatvorenošću koja je proizvod patrijahalnog sistema vrednosti koji je duboko, duboko usađen u svima nama. Iako mi osećamo da feministički pokret i raste i jača, i da uvek ima žena koje se bave različitim pitanjima koja su bitna za feminističku temu i pokret, još je mnogo, mnogo više onih do kojih tek treba da dosegnemo.

Jelena Višnjić: Sa druge strane, mislim da je BeFem svojim djelovanjem uspeo da se nametne i nađe u različitim medijskim prostorima, od intervjua na RTS-u, N1, specijalu u Kosmopolitenu, gde su bile predstavljene i regionalne i internacionalne feministkinje. Takođe, shvatile smo koliko je važno graditi i vlastite autonomne medijske prostore i zato je jedan od fokusa našeg rada i proizvodnja medijskih sadržaja koji promoviše feminzam, žensku politiku, kulturu i stvaralaštvo, kao i kreiranje inovativnih metoda komunikacije s različitim zainteresovanim stranama.

Koliko se krug aktivistkinja i aktivista promenio od osnivanja?

Jelena Višnjić: Festival BeFem nastaje kao potvrda kontinuiteta feminističkog delovanja na ovim prostorima, ali istovremeno pokreće nova polja akcije kroz dijalog i inicijative feministkinja sa različitom istorijom. Jedan od naših ključnih zadataka je bio otvaranje različitih feminističkih prostora za nove generacije feministkinja i feminista, i mislim da smo u tome u potpunosti uspele, jer se na BeFemu danas mogu videti nova mlada i radoznala lica, različite feminističke inicijative su nastale na BeFem-u, na primer Mesto za ljubljenje, koje su pokrenule naše dve saradnice Sanja Seliškar i Anđela Čeh, zajedno sa Nikolom Hermanom.

Ana i Nataša, kako ste vas dve postale članice BeFem tima?

Ana Stevanović: Befem i ja smo se sudarili u eklektičnosti, političnosti, kritičkoj orijentisanosti i zabavi. Ja na prvoj godini poslediplomskih studija, on(e) u svom četvrtom izdanju. Svidelo mi se jer mogu da razgovaram, da pitam, ali i da ćutim. Osećala sam se mladom, ali ravnopravnom. Niko me nije pitao otkud ti tu i to je učinilo da znam da sam na pravom mestu. Tada sam se zaljubila u BeFem i tu i ostala kao članica BeFem tima zadužena za medijsku promociju festivala.

Nataša Niškanović: BeFem zaista kreira siguran prostor za sve koji su Drugi/e i Drugačije/i i čim sam prvi put, pre nekoliko godina tu došla kao volonterka, znala sam da ću na BeFemu i da ostanem. Da će BeFem da bude moj kanal borbe. Jer sam na BeFem festivalu upoznala divne žene, delila iskustva, emocije i stvarala uspomene, gradila sebe i trudim se da tu energiju prosledim dalje.

Propagirate inicijative kao što su “Ekonomsko osnaživanje žena”, “Novo žene za novo vreme”, u Hrvatskoj je pokrenuta akcija “Za rad spremne”. Kakve efekte imaju takve inicijative?

Jelena Višnjić: Smatramo da ovakvi programi doprinose pre svega izgradnji autonomnih ženskih prostora, jer kreirajući procese, stvarajući slobodne prostore, ali i prostore ženske ekonomske dobiti povećavamo vidljivost ženskog delovanja kroz ekonomske i političke zahteve i njihovu artikulaciju. Sa druge strane, kroz rad i promociju programa koji ekonomski osnažuju žene, kroz mobilizaciju novih žena, proaktivnih socijalnih akterki, osnažujemo i sam ženski pokret za zastupanje vlastitih interesa i interesa zajednice.

Ove godine je održan BeFem WorkOut umesto standardnog BeFem-a. Zašto je došlo do promene?

Nataša Niškanović: BeFem festival održavan je godinama prvog vikenda u decembru. Kako je postajao sve veći, javila se potreba za proširenjem prostora te smo odlučile da ga pomerimo za proleće kada bismo mogle za programe da koristimo i baštu KC “Grad”, prostora sa kojim godinama uspešno sarađujemo. S obzirom na to da smo sve emotivno vezane za prvobitni datum festivala, odlučile smo da taj vikend ipak obeležimo i tako se rodio ovogodišnji BeFem WorkOut, jednodnevni omaž feminizmu kako bismo ostale u formi i zajedno vežbale za bolju budućnost, kako mu i slogan kaže: Exercise your feminism!

Glavne teme na festivalu su do sad bile društevno politički aktuelne. Šta će biti glavna tema na proleće?

Jelena Višnjić: Program BeFema uglavnom je usmeren na pitanje odnosa moći, onih koji se uspostavljaju i na različite načine legitimišu, ali i pre svega onih koji proizvode i stvaraju otpor i kontra-diskurse dominantnim, hegemonskim, heteronoramtivnim i patrijarhalnim strukturama. Ali ipak ćemo vas držati u neizvesnosti do proleća šta su to Befemice spremile za proleće u transferu znanja i razmeni energije sa svojim saradnicama iz Srbije, regiona, i onih koje su aktivne i deluju na intenacionalnoj feminističkoj sceni.

Foto: Jovana Popović

1 Komentar

Napišite komentar