RASPAD NEPOSTOJEĆE ALTERNATIVNE SCENE

autor: Božidar Milovac 1

Na alternativnoj sceni Novog Sada trenutno se vode dva odvojena sudska postupka, oba je pokrenula organizacija Kuda.org, koja je bila među osnivačima Omladinskog centra Crna kuća 13 (CK13) 2007. godine. Važniji od ova dva je sudski proces između CK13 i Kude.org u vezi sa pitanjem vlasništva prostora Crne kuće, Osnovni sud u Novom Sadu usvojio je tužbeni zahtev Kude.org kojim se obavezuje Omladinski centar CK13 da se iseli iz Crne kuće a potom je iz CK13 usledila žalba na ovu presudu čime je njeno izvršenje odloženo do odluke Višeg suda. Ovim tužbama je prethodilo raskidanje ugovora o korišćenju prostora. 

Foto: Crna kuća

CK13 je omladinski centar koji apeluje na društveni i politički angažman, pored toga je i medijski centar i prostor za prve kulturno-umetničke korake mladih, te na kraju, možda i najvažnije, mesto za okupljanje ekonomski i socijalno ugroženih. Kuda.org predstavlja jedno od najstarijih alternativnih i kulturnih uporišta Novog Sada koji postoji od 2000. godine, nastao je po uzoru na socijalne centre u zemljama zapadnog sveta i kao takav je bio primer za sve ostale slične organizacije koje su nastale nakon njega u Novom Sadu i imaju bogat istorijat delanja na svim važnim poljima društvenog, umetničkog  i kulturnog angažovanja. 

Neobično je uočiti sukobe na, i ovako siromašnoj alternativnoj sceni Novog Sada. Ove dve organizacije imale su uspešnu saradnju od nastanka Crne kuće sve do 2019. godine. Kuda.org je bila upisana kao vlasnik kuće, koliko zbog njenog, tada unikatnog statusa organizacije među osnivačima, toliko i zbog njihovog učestvovanja u samom nastanku CK13. Nemačka fondacija SHL je na konkursu koji raspisuje svake godine, 2006. dodelila sredstva ovom kolektivu za kupovinu kuće, dok su članovi ove inicijative sami morali da pronađu novac za prve dve godine programa. Obe strane ističu 2019-u kao godinu početka sukoba.

Višegodišnja neaktivnost Kude u centru nije sprečila ovu organizaciju da 2019. godine predlože zalaganje Crne kuće u pregovorima sa gradom za dobijanje novog prostora, istakao je PR Crne kuće i jedan od njena dva zakonska zastupnika Đorđe Marjanović te dodao:

-Mi smo taj predlog odbili i pokrenuli pitanje vlasništva nad kućom, jer smo se tada po prvi put suočili sa time da nas neko uslovljava i pritiska u našem radu – rekao je Marjanović te napomenuo i da su ultimatumi koji su prethodili raskidanju ugovora bili neprihvatljivi. 

Obe strane su svesne da ovaj sukob ima i internu stranu koja umnogome povećava delikatnost celokupne situacije te postoji jasna svest o kojoj se ne govori da, ma kakvo legalno rešenje bilo, ono neće u potpunosti povratiti mir jer su razlozi i dublji od pravnog sukoba.

Da nije baš sve tako crno-belo kao što to većina vidi naglašava Borka Stojić, predstavnica udruženja Kuda.org i jedna od malobrojnih zaposlenih u ovoj organizaciji: 

-Celokupan medijski diskurs i objave koje dolaze iz Crne kuće, u pitanju je medijski spin i gotovo ni jedan medij nije sa nama vodio razgovor na ovu temu. Istorijat saradnje organizacija i naše kontinuirano delanje u svim važnim kulturnim, umetničkim i aktivističkim događajima je u našim očima najkonkretniji argument da su naše namere dobre - rekla je Borka Stojić. 

Ove dve organizacije su do te kobne 2019. imali sistem koji je funkcionisao. Jedan od dva zastupnika je uvek bio neko iz Kude, ali oni nisu bili naročito uključeni u organizaciju jer su smatrali da Crna kuća funkcioniše po principu gde sledeća generacija treba stalno da preuzima vodeću ulogu. Tu se javlja pat pozicija gde jedna strana ističe neangažovanost druge kao glavni argument za njihovu isključenost dok druga naglašava kako status zaposlenih ima samo mali broj ljudi koji ne dozvoljava da neka sledeća generacija preuzme njihove uloge i pozicije. 

Diplomirani pravnik i advokat iz Novog Sada Ratko Gavranić ističe problematiku medijskog diskursa o ovoj temi naglašavajući nepostojanost sintagme formalni vlasnik u pravnom jeziku te sveobuhvatnost termina vlasnik. Nakon uvida u presudu Osnovnog suda, kaže:

-Ako posmatramo situaciju iz ugla stvarnog i obligacionog prava ona je prilično čista. Kuda.org je prema utvrđenom stanju vlasnik sporne nepokretnosti, i kao takva ima pravo da po raskinutom Ugovoru o korišćenju objekta bez naknade traži od Omladinskog centra CK13 predaju iste. Sa druge strane, Ugovor o korišćenju objekta bez naknade raskinut je uz ostavljeni otkazni rok, saglasno odredbama kako Zakona o obligacionim odnosima, tako i odredbama samog Ugovora. Činjenica na koju se Omladinski centar CK13 poziva da Kuda.org raskida navedeni ugovor u nevreme, nije od značaja, s obzirom na to da će prema navodima ovde tuženog ovakvo "nevreme" trajati neodređeni vremenski period, kako to prvostepeni sud i konstatuje. Na ovakav način ne može se zadirati u pravo svojine Kuda.org pozivanjem na nevreme koje će trajati neodređeni vremenski period – rekao je Gavranić a potom dodao i da, ukoliko bi morao da prejudicira odluku drugostepenog suda, sluti da će on odluku potvrditi. 

Sukobljene strane već razmatraju oba ishoda. Marjanović ističe ,,nadamo se da će Viši sud vratiti slučaj na ponovno suđenje ili preinačiti odluku u našu korist, jasno razrešenje trenutno ne postoji, a svakako je jedna od opcija to da, zajedno sa drugim formalnim i neformalnim kolektivima koji deluju iz Crne kuće, krenemo u traženje novog prostora, u koji bismo preneli sve, ili većinu naših aktivnosti.” Predstavnica udruženja Kuda, Borka Stojić, naglašava da ,,CK nastavlja da radi kao i do sada bez obzira na sve, naš problem i razlog za tužbu nije naša isključenost iz aktivnosti, koliko je promena u funkcionisanju koja je znatno drugačija danas''.

1 Komentar

Napišite komentar