Onlajn Nacionalni kongres o trgovini ljudima

autor: Milan Damjanović 0

Onlajn Nacionalni kongres „Ne u mojoj smeni“, na kojem je glavna tema problem trgovine ljudima, biće održan na striming platformi u tri navrata od 23. do 25. aprila u terminu od 18 do 20 časova.

Foto: Sloboda nema cenu

Kako se ističe u pozivu, kada se govori o trgovini ljudima, govori se o najgrubljem kršenju ljudskih prava i problemu koji pogađa sva društva. To je jedan od razloga zašto su se Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, “Sloboda nema cenu - Stop trgovini ljudima” i NFC Kino Klub Novi Sad udružili na projektu u okviru kojeg se organizuje Nacionalni kongres „Ne u mojoj smeni“.

Tokom trodnevnog kongresa obradiće se teme fenomena i oblika trgovine ljudima, unapređenja znanja organizacija civilnog drustva (OCD) o trgovini ljudima, podizanja svesti OCD o njihovoj ulozi u borbi protiv trgovine ljudima, povećanja informisanosti OCD o ključnim akterima državnog sistema u borbi protiv trgovine ljudima i unapređenja međusektorske saradnje.

Za učešće na kongresu potrebno je prijaviti se putem linka, putem kog će moći i da se prati kongres u terminima od 18 do 20 časova.

Nema komentara

Napišite komentar