Izazovi i prednosti mladih u preduzetništvu

autor: Teodora Lukić 0

Preduzetništvo među mladima čini se da doživljava značajan porast u poslednjih nekoliko godina svuda u svetu. Prema istraživanju iz 2020. „Mladi i preduzetništvo u Republici Srbiji“ koje je izdala Krovna organizacija mladih „mladi u Republici Srbiji i dalje se suočavaju sa znatno više prepreka na tržištu rada u odnosu na njihove vršnjake u 28 država članica Evropske Unije, gde je stopa nezaposlenosti mladih dvostruko niža, a stopa zaposlenosti mladih značajno viša.“

Iz „Ankete o radnoj snazi“ saznajemo da je stopa nezaposlenosti mladih za IV kvartal 2023. godine 25,9%, dok je prema podacima Zavoda za statistiku stopa nezaposlenosti mladih u 2021. godini bila 22,2%. Ovo nam pokazuje da se u Srbiji stopa nezaposlenosti mladih vremenom znatno povećava.

Foto: Freepik

O tome zašto se mladi u Srbiji možda teže odlučuju na pokretanje sopstvenog biznisa objašnjava psihološkinja i projekt menadžerka u Impact Hub-u Svetlana Kijevčanin: „Mladima je potrebno više podsticaja i više svesti o preduzetničkom načinu razmišljanja. Postoji neko uvreženo mišljenje među mladima da je nemoguće pokrenuti uspešan biznis u Srbiji i takva uverenja doprinose da mladi ne preduzimaju inicijativu i ne ulaze lako u preduzetništvo. Da bi se odlučili na taj korak važno je da se mladi uvere da je moguće uspeti u preduzetništvu, najčešće kroz konkretne primere koje viđaju u svojoj okolini. Preduzetništvo treba da postane nešto što mladi vide kao mogućnost i kao nešto što je realno izvodljivo.”

Ovo potvrđuje i mlada preduzetnica Milica Božin „Najveći izazovi sa kojima sam se suočila su bili nedostatak hrabrosti i dvoumljenja da se dosta mlada upustim u tako nešto, zbog nedostatka primera uspešnih preduzetnica u svom okruženju.”

Još jedan od izazova sa kojima se mladi susreću kada razmišljaju o preduzetništvu su administrativne procedure i poreske regulative. Pokretanje biznisa u Srbiji može biti komplikovano zbog složenih administrativnih procedura i brojnih dozvola koje su potrebne, kao i regulisanja poreza. Svetlana Kijevčanin o ovome kaže: „Jako je važno da se mladi koji se odlučuju na preduzetništvo kvalitetno informišu. Kada ste mlada osoba i želite da pokrenete svoj biznis, logično je da ćete se zapitati i potražiti informaciju o tome da li postoje neke poreske olakšice za mlade preduzetnike. Jedan od pravnih savetnika sa kojima smo sarađivali je objasnio da su ranije postojale neke olakšice, ali su nažalost ukinute.“

Preduzetništvo nosi sa sobom brojne izazove koji mogu biti izvor stresa i nesigurnosti za svakog preduzetnika. Međutim, uprkos ovim izazovima, preduzetništvo takođe pruža mnoge značajne prednosti.

Vlasnica prodavnice ručno pravljenog nakita, heklanih aksesoara i igračaka Sara Đukanović, kao prednosti preduzetništva navodi slobodu: „Mogu organizovati svoje vrijeme kako mi odgovara. Takođe mogu da izrazim svoju kreativnost na koristan način.“

Fleksibilnost koju preduzetništvo pruža jedna je od ključnih prednosti. Mladi preduzetnici mogu raditi na svojim projektima u vremenu koje njima odgovara i na način koji im najviše odgovara. Ovo im omogućava bolje balansiranje između profesionalnog i privatnog života.

Preduzetništvo među mladima u Srbiji suočava se s brojnim izazovima, uključujući složene administrativne procedure i nedostatak primera uspešnih preduzetnika u njihovom okruženju. Iako mladi preduzetnici prepoznaju prednosti kao što su fleksibilnost i kreativna sloboda, mnogi se još uvek ne odlučuju na ovaj korak zbog nesigurnosti i nedovoljnih podsticaja. Povećanje svesti o preduzetništvu i pružanje konkretnih primera uspeha može pomoći u prevazilaženju ovih prepreka, omogućavajući mladima da bolje balansiraju između profesionalnog i privatnog života i uspešno započnu sopstvene biznise.

Nema komentara

Napišite komentar