• Autor: Anđela Dragović i Katarina Bojanić - 04.03.2021

    VIDEO: Postpovlastica ili studentski kredit

    Studenti sa državnih fakulteta nakon ostvarenog proseka koji zadovoljava kriterijum upisa u narednu godinu, ali ne i za stipendiju, neretko se odluče da konkurišu i za studentski kredit. Iako je ovaj vid pomoći lakše dobiti od stipendije, povlastica …