• Autor: Zoran Strika - 21.02.2018

    DRAGAN MARKOVINA: Historiografija se doživljava kao sluga režima

    Za svojih 37 godina Dragan Markovina je u svoju biografiju uspeo da upiše mnogo toga. On je naučnik, publicista, aktivista, predsednik Nove ljevice, a Viktor Ivančić bi u svom maniru dodao i “titule” kao što su “strani plaćenik”, “jugomason”, “ …