• Autor: Jovana Mitrović - 22.02.2016

    Groteska savremenog doba

    Na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, oslonjen na Pacifik, nalazi se jedan od najzanimljivijih gradova u „zlatnoj zemlji” Kaliforniji, San Francisko. Grad sam po sebi nema impozantan broj stanovnika - čitava zalivska oblast San Franciska …