• Autor: Tamara Bogojević - 24.06.2021

    MILOSAV MARINOVIĆ: Svi smo isti, samo nismo imali iste šanse

    Liceulice je mesečni magazin koji se na ulicama može pronaći više od deset godina. Osnovni cilj magazina je socijalna i ekonomska inkluzija pripadnika ugroženih i marginalnih grupa kroz program samozapošljavanja i dnevnu psihosocijalnu podršku. …